Vad gör man vid fuktskada i taket?

Taket är kanske det vanligaste stället att få en fuktskada på. Fukten kan även komma underifrån eller från sidan men det vanligaste är att huset inte är helt tätt ovanifrån. När du misstänker fukt, oavsett var det kommer ifrån, så är det viktigt att du handlar snabbt. Fukten gör att svampar och mögel sprider sig och ju längre tid de får på sig att spridas desto större blir skadan. Fukten gör att träet i huset ruttnar och här frodas mögelsvampar som kan vara farliga för oss människor.

När du misstänker fukt

Ser du missfärgningar på tak eller väggar i ditt hus bör du misstänka fukt. Det kan även vara så att du känner att det är fuktigare än brukligt i ditt hus och då ska du också göra något åt saken. En fuktskada i taket kan uppstå på olika sätt och det bästa sätt att undvika det är att göra kontinuerlig kontroll på det. Ha för vana att kolla ditt yttertak i alla fall varje år eller kanske till och med två gånger per år. Då är det lättare för dig att upptäcka små skillnader i ytskiktet.