Factoring – Allt du behöver veta om det! 

Factoring är en relativt ny finansieringsform som har ökat i popularitet under de senaste åren. Det finns många fördelar, till exempel en ökad likviditet och mindre administrativt arbete genom att eliminera fakturahanteringen hos ditt företag – men även några nackdelar som du bör överväga. 

I den här artikeln har vi samlat all information du behöver veta om factoring, hur det fungerar och dess fördelar och nackdelar. 

 

Vad betyder begreppet factoring? 

Factoring är en process där ett bolag överlåter sina fakturor till ett annat företag och får beloppet på fakturan direkt överfört till sitt bankkonto efter överlåtelsen. Detta begrepp brukar kallas för fakturabelåning eller fakturaköp. 

Genom att överlåta fakturan till ett kreditbolag kan företaget öka sitt rörelsekapital och slippa ligga ute med stora kundfordringar. Av detta skäl kan företag med ett långsamt kassaflöde få snabbare tillgång till de medel de behöver för sin verksamhet. Det kan handla om alltifrån köpa inventarier till att öka kassaflödet. När kunderna betalar fakturorna går betalningen alltså till själva kreditbolaget och det är kreditbolaget som sköter påminnelser och eventuellt skickar vidare ärenden för försenade inbetalningar till inkasso. 

 

Olika typer av factoring 

I Sverige finns det framförallt två olika typer av factoring: med- eller utan regress. Det finns stora skillnader mellan dessa typer och det är viktigt att du är väl införstådd i bägge begreppen. 

Vid factoring med regress överlåter eller säljer factoringföretaget fakturan till den ursprungliga fakturaställaren om fakturan fortfarande är obetald efter förfallodatumet eller enligt avtal. Det vill säga om gäldenären, alltså kunden som du har ställt ut fakturan till, inte betalar hela fakturabeloppet i tid så går den automatiskt tillbaka ditt företag. Vilket innebär att ditt företag måste återbetala fakturabeloppet till factoringbolaget för att inte riskera att skulden drivs mot inkasso. 

Medan vid factoring utan regress tar factoringföretaget över hela ansvaret och risken om fakturan förblir obetald. Således brukar det enbart erbjudas till bolag som har låntagare med en bra betalningsförmåga. 

 

Vilka är fördelarna med att använda factoring? 

Det finns många fördelar med factoring, framförallt när det gäller att öka ett företags rörelsekapital. Nedan finner du några vanliga fördelar: 

 

  • Förbättrat kassaflöde genom att företaget slipper ligga ute med kundfordringar alltför länge. 
  • En effektivare kostnadshantering. 
  • Hjälper att öka ett företags kassareserver som kan användas för framtida investeringar eller för att betala anställdas löner och dylikt. 
  • Minskat administrativt arbete och kreditrisk. 

 

Vilka är nackdelarna med att använda factoring? 

Men när det kommer till factoring finns det två sidor av samma mynt, alltså en del nackdelar som du bör vara uppmärksam på. Detta inkluderar bland annat att: 

  • Det kan leda till oväntade avgifter eftersom factoringsföretagen tar exempelvis ut en viss procent av fakturans värde. 
  • Rutinerna för hur vidare factoringsföretaget hanterar påminnelser och sena betalningar kan skilja sig gentemot företagets egna regler. 
  • Företaget riskerar att bli återbetalningsskyldig om gäldenären till fakturan inte betalar beloppet vid factoring med regress.