Vilka tjänster erbjuder webbyråer?

Vad gör egentligen en webbyrå? Och vilka tjänster är det som egentligen erbjuds? Webbyråer är olika och tjänsteutbudet varierar således. På senare tid har det blivit allt vanligare att byråer specialiserar sig inom exempelvis WordPress och digital marknadsföring. I den här texten kan du läsa mer om vad en webbyrå egentligen gör.

Webbplats i WordPress

WordPress är ett publiceringsverktyg som är mycket enkelt att använda. ”Mycket enkelt” är givetvis relativt, men för en webbyrå som är van med verktyget kan det gå mycket fort att skapa en hemsida. Det här gör att priserna kan hållas nere, utan att det för den delen behöver kompromissas med kvaliteten. Eftersom layouten är ganska enkel att lära sig, kan kunderna själv uppdatera hemsidan med inlägg och content, exempelvis.

Sökmotoroptimering

Även sökmotoroptimering, eller SEO, är något som många webbyråer erbjuder. Det är ett sätt att marknadsföra sig online som, om det lyckas, kan innebära en mycket kostnadseffektiv marknadsföring. Du betalar inte per klick, som är fallet med betalda annonser för din webbyrå, utan du betalar webbyrån för att optimera sidan och för att förhoppningsvis ta den högt upp i resultaten på ett väl valt sökord. Är det ett stort sökord kan det bli stora mängder trafik till en låg kostnad. Men det finns inga garantier – och det krävs en duktig sökmotoroptimerare för att få sidan att synas på ett konkurrensansatt sökord.

Sökordsannonsering

Sökordsannonsering handlar om att köpa sökord. Istället för att arbeta dem, på organiskt vis, till att synas när användare söker på ett givet ord, så betalar man helt enkelt. Vad detta kostar per klick varierar väldigt mycket mellan olika branscher och avgörs av konkurrensen.

I en lukrativ bransch kommer det sannolikt vara dyrt att annonsera per klick, helt eftersom de konkurrerande aktörerna har råd att betala högre summor. Dock kan det finnas guldkorn, nischer som kanske inte ännu är så exponerade som de ”borde” vara.

Att komma igång med sökordsannonsering behöver inte vara särskilt svårt. Att däremot bli rktigt bra på det är något som kräver tid och erfarenhet. Där kan en webbyrå hjälpa till, och många erbjuder sina kunder hjälp med just detta.

Woocommerce och E-handel

En del webbyråer erbjuder E-handel till sina kunder genom Woocommerce, som är en plugin i WordPress. Samtidigt som Woocommerce är ”enkelt” att använda, så finns det goda möjligheter att anpassa e-butiken efter kundens önskemål, även om önskemålet inte skulle finnas färdigt att använda i en mall, i pluggen.