Begravning utan ceremoni? Tänk på det här

Sedan år 2012 gäller att gravsättning eller kremering ska ske inom 30 dagar efter ett dödsfall. Lagändringen har gjort att många väljer att kremera innan ceremonin, så att man ges längre tid, och kan planera ceremonin i lugn och ro.

Anledningen till att allt fler väljer att hålla en begravning utan ceremoni över huvud taget, kan dock till stor härledas till att det i många fall är den avlidnes önskemål. Vanligt är dock också just att anhöriga vill hålla ceremonin vid ett senare tillfälle.

Om det är bestämt att kremering ska ske på en gång, finns det en del saker som är bra att tänka på. Till exempel:

 

Är alla överens?

Det här är troligtvis en fråga du skulle få av din begravningsbyrå också. Innan direktkremation sker, bör alla vara överens om att begravningen kan ske utan ceremoni. Om den avlidne har uttryckt önskan om saken är det dock en annan sak. Annars bör de nära anhöriga prata ihop sig ordentligt, innan man tar ett beslut.

Ett år, istället för 30 dagar

När den avlidna kremeras direkt, innan en ceremoni hålls, har du upp till 365 dagar på dig att bestämma när och hur en gravsättning skall ske. Ceremonin kan givetvis hållas med urna, i samband med att gravsättningen sker.

Passar det för er?

Om den avlidne inte har uttryckt några önskemål om saken, är det upp till anhöriga (kanske också i samråd med en begravningsbyrå Göteborg) att besluta att ingen akt ska hållas. Om ni inte vill ha någon ceremoni över huvud taget, så kan direktkremation vara det rätta valet.

Det kan också passa er som vill ha ceremoni privat, i tysthet och utan kista. När direktkremation görs är det vanligt att gravsättningen sker utan de anhörigas närvaro.

 

Sprida askan till havs

En del väljer direktkremation för att sedan sprida askan till havs. Vanligt är då att man har en ceremoni ombord på båten, även om det givetvis inte är ett måste. En begravningsbyrå kan hjälpa till att utforma akten även när den sker till havs.

Tänk på att det krävs tillstånd för att sprida askan på annat än en begravningsplats. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen. Reglerna säger till exempel att askan inte får spridas nära bebyggelse eller rekreationsområden. Som en begravningsbyrå kan berätta så brukar det inte vara några problem att få det här tillståndet. Inte så länge som platsen anses lämplig, och det anses uppenbart askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt.